Medicatie Schema

Gebruik je verschillende geneesmiddelen? Zijn al die doosjes verwarrend? Kan je er moeilijk aan uit? Vergeet je soms geneesmiddelen in te nemen?
Laat ons dan samen je medicatieschema maken!

Een medicatieschema biedt voor jezelf en je omgeving een duidelijk overzicht van je dagelijkse medicatie. Het geeft weer in welke hoeveelheid en op welk tijdstip medicatie ingenomen moet worden evenals waarvoor deze medicatie gebruikt wordt. Het is een schat aan informatie voor zorgverleners zoals de huisarts, specialist, verpleegkundig personeel, apotheker… Onmiddellijk krijgt de betreffende zorgverlener de nodige informatie over het ziektebeeld van de patiënt, bv bij onverwachte opname in het ziekenhuis.

Een medicatieschema wordt in overleg met de patiënt en apotheker opgesteld en telkens aangepast bij veranderingen. Een up-to-date schema is van zeer groot belang, zodat eventuele fouten kunnen vermeden worden.

Vraag ernaar in de apotheek!

Back to top